ماهی طلایی 
به آهوی بر لب رود 
خیره بود : جدا از آب چگونه نمی میرد؟
 
آهوی چشم سیاه  
مبهوت زمزمه کرد : درون این همه آب چگونه نمی میرد؟ 
 
چنان که 
من خیره به تو 
یا تو خیره به من 
 
سید حمید جبلی [ ۲۶ مرداد ۱۳۸۸ ]

وضع ما ، در گردش دنیا چه فرقی میکند ؟
زندگی یا مرگ ، بعد از ما چه فرقی میکند ؟
ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب
وقت مردن ، ساحل و دریا چه فرقی میکند ؟
سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست
جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی میکند ؟
مثل سنگی زیر آب از خویش میپرسم مدام
ماه پایین است یا بالا ، چه فرقی میکند ؟
فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت
بی وفا ! امروز با فردا چه فرقی میکند ؟


سیدمحمدعلی [ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ ]

بین ماهی های اقیانوس و ماهی های تنگ
هیچ فرقی نیست وقتی چاره ای جز آب نیست...

واقعا زیباست.


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
422114